Kontakt

Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 SARAJEVO
Bosnia and Herzegovina

Recepcija: +387 33 295 031

Kabinet generalnog direktora:

Generalni direktor:
Samir Šečić
secic@unitic.ba
Tel: +387 33 295 001
Fax: +387 33 296 393

E:mail:
info@unitic.ba

Tehnički sekretar
Maša Mioković
info@unitic.ba
Tel: +387 33 295 001

Divizion za pravne i administrativne poslove:

Direktor:
Sanela Bašić
sanela.basic@unitic.ba
Tel: +387 33 295 010

Divizion za finansijske i računovodstvene poslove:

Direktor:
Damir Radić
damir@unitic.ba
Tel: +387 33 295 002
Tel: +387 33 295 004

Stručni saradnik II (Kontakt s klijentima):
Nevzeta Karup
nevzeta@unitic.ba
Tel: +387 33 295 006

Divizion za marketing i nabavku:

Direktor:
Asem Al-Rawashdeh
asem@unitic.ba
Tel: +387 33 295 100

Stručni saradnik za istraživanje:
Lejla Maličbegović
lejla@unitic.ba
Tel: + 387 33 295 544
        +387 33 296 366

Stručni saradnik za propagandu:
Amna Zukić
amna@unitic.ba
Tel: +387 33 295 576
       +387 33 295 007

Stručni saradnik za nabavku:
Amil Kurtović
amil@unitic.ba
Tel: +387 33 295 008

Divizion za operativno upravljanje i održavanje Poslovnog centra:

Direktor:
Amila A. Horić
horic@unitic.ba
Tel: +387 33 295 015

Arhitekta:
Amila A.Horić
horic@unitic.ba
Tel: +387 33 295 015

Reklamacije:
reklamacije@unitic.ba
Tel: +387 33 295 014

Tehnički koordinator
Anela Čano-Jusupović
cano@unitic.ba
Tel: +387 33 295 077

Kalendar