Parking

GARAŽA

U suterenu Poslovnog centra se nalazi garažni prostor za 86 vozila, a zbog ograničenog broja mjesta iznajmljuje se samo klijentima Centra.
Prostor za vozila se nalazi na dva nivoa u suterenu cijelog Centra, a ulaz je na sjevernoj strani zgrade. Pristup se kontroliše pristupnom karticom i kroz CCTV, a na samom ulazu je i 24 časovno obezbjeđenje zgrade.

U ovaj prostor se može ulaziti 24 sata, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini.

VANJSKI PARKING

Na zapadnoj strani Poslovnog centra se nalazi vanjski parking za 192 vozila za klijente zgrade i posjetioce.
Parking ima 24 sata fizičko obezbjeđenje.

Parking je dostupan 24 sata, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini.

Otkrij UNITIC