Business Center

UNITIC

Adresa

Fra Anđela Zvizdovića 1

Telefon

+387 33 295 031

Email

info@unitic.ba

Kontaktirajte nas
Kabinet generalnog direktora:
Generalni direktor: Samir Šečić secic@unitic.ba Tel: +387 33 295 001 Fax: +387 33 296 393
Tehnički sekretar Maša Mioković info@unitic.ba Tel: +387 33 295 001
Divizion za marketing i nabavku:
Direktor Asem Al-Rawashdeh asem@unitic.ba Tel: +387 33 295 100
Stručni saradnik za istraživanje: Lejla Maličbegović lejla@unitic.ba Tel: +387 33 295 544
Stručni saradnik za propagandu: Amna Zukić amna@unitic.ba Tel: +387 33 295 576
Stručni saradnik za nabavku: Amil Kurtović amil@unitic.ba Tel: +387 33 295 026
Stručni saradnik za PR Arnela Džaferagić arnela@unitic.ba Tel: +387 33 295 575
Direktor Sanela Bašić sanela.basic@unitic.ba Tel: +387 33 295 010
Direktor Damir Radić damir@unitic.ba Tel: +387 33 295 002
Stručni saradnik I (Kontakt s dobavljačima): Selma Hero hero@unitic.ba Tel: +387 33 295 005
Stručni saradnik II (Kontakt s klijentima): Nevzeta Karup nevzeta@unitic.ba Tel: +387 33 295 006
Direktor Amila A. Horić horic@unitic.ba Tel: +387 33 295 015
Tehnički koordinator Anela Čano-Jusupović cano@unitic.ba Tel: +387 33 295 077
Reklamacije reklamacije@unitic.ba Tel: +387 33 295 014